Provinciaal

Sinds het seizoen 2007-2008 wordt de competitie volledig opgevolgd met het online systeem badmintonvlaanderen.toernooi.nl. Competitieverantwoordelijken en/of ploeg-kapiteins kunnen online hun eindstand inbrengen. Het zorgt voor een uniformiteit binnen het Vlaamse badmintongebeuren.

Badminton Vlaanderen staat in voor zowel de organisatie van de VVBBC competitie als de Vlaamse competitie. Binnen deze competities bestaan er verschillende vormen, dewelke allen plaatsvinden van september tot en met april.

  • Gemengde competitie
  • Heren competitie
  • Dames competitie

Uitslagen en tussenstanden
Uitslagen en tussenstanden kunnen online opgevolgd worden op het online competitiesysteem van badmintonvlaanderen.toernooi.nl.

Clubverplichtingen
Breng zo snel mogelijk, binnen de 36 uur na de wedstrijd, de wedstrijduitslagen in via het online systeem badmintonvlaanderen.toernooi.nl.
Om 18 uur op zondagavond worden al de ingebrachte uitslagen doorgezonden naar de kranten, zodat de pers ze in de gunstigste voorwaarden dinsdag kan publiceren. Alleen zo kan badminton de promotie krijgen die ze zou moeten hebben.

Shuttles
Binnen elke provinciale wordt er gespeeld met veren shuttles.

Wijzigingen/uitstel
Een aanvraag tot wijziging of uitstel dient gericht te worden aan Badminton Vlaanderen. Bij de aanvraag dient een bewijs van onbeschikbaarheid van de zaal zitten. Er dient zelf een alternatieve datum voorgesteld te worden.

Opgepast: de competitiewedstrijd onderling tussen beide clubs op een ander moment laten plaatsvinden dan de officiële datum kan onaangename (financiële) gevolgen hebben:

  • de Vlaamse anti-doping organisatie volgt de officiële kalender. Clubs draaien op voor de onnodig gemaakte kosten;
  • bij sportongevallen kan de verzekering weigeren tussen te komen in de kosten;
  • klachten zullen niet weerhouden worden bij de tucht- en klachten commissie;
  • geldende boetes volgens de reglementen zullen aangerekend worden;

Reglement
Het reglement van toepassing op de interclubcompetitie gemengd, heren en dames
(zowel voor Vlaams als provinciaal) vinden jullie terug in het clubdossier in de C320.

Ploeg inschrijven voor de provinciale competitie
Vanaf 1 mei kan men inschrijven voor de VVBBC-competitie van het volgende seizoen. Inschrijven kan enkel online. Inschrijven kan met de competitielogin van je club. Ook de secretaris kan de inschrijvingen doen met zijn login voor het ledenbeheer.

Termijn
Gelieve de inschrijving in te sturen voor 15 mei voor zowel de gemengde competitie als voor de dames- en herencompetitie.

Er wordt ook al een basisopstelling gevraagd. Deze kan u aanpassen (via e-mail) tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van de competitie. Voor de berekening van de basisindex wordt rekening gehouden met het klassement op 15 mei. Uitgeleende en getransfereerde spelers kunnen momenteel nog niet geselecteerd worden. Gelieve deze via e-mail door te geven.

Uitschrijven
Wens je als ploeg uit te schrijven, geef dit dan zo snel mogelijk door aan Badminton Vlaanderen via mail naar competitie@badmintonvlaanderen.be. Wacht hier niet mee tot 15 mei! Het niet uitschrijven van een ploeg kan heel wat (financiële en organisatorische) gevolgen hebben. Zorg er voor dat ieder team over voldoende spelers en invallers kan beschikken.

Reeksindeling
In alle reeksen zakt de laatste uit de stand naar een lagere afdeling. Al de kampioenen stijgen. De reeksindelingen worden opgemaakt na sluiting van de inschrijvingen.

Voor vragen of bijkomende info contacteer je Badminton Vlaanderen via mail.