Nuttig en praktisch

Een club heeft de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de spelers de badmintonsport in de beste condities kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat de spelers aangesloten zijn bij Badminton Vlaanderen en de VVBBC, en hierdoor automatisch verzekerd zijn. Zo zal er bijstand zijn bij een sportongeval.

Hieronder vindt de clubverantwoordelijke de meeste beknopte informatie omtrent de belangrijkste verantwoordelijkheden van de club naar zijn clubleden toe.

Aansluiten nieuwe speler
Een speler van een VVBBC-club dient door zijn club aangesloten te worden bij Badminton Vlaanderen. Daardoor is de speler niet alleen verzekerd maar kan hij eveneens deelnemen aan de provinciale competitie, tornooien en andere activiteiten georganiseerd door de VVBBC en Badminton Vlaanderen.
Een nieuwe speler dient online geregistreerd te worden via de online ledenadministratie van Badminton Vlaanderen.

Ongevalsaangifte
Een overzicht van de ‘verzekerde activiteiten‘, de ‘algemene en bijzondere voorwaarden’ en ‘sportongevalsaangifte‘, vind u hier of op de site van Badminton Vlaanderen terug.
In bijgaand document kan u een aantal antwoorden op de meest gestelde vragen terugvinden, zoals:

  • Wat is verzekerd als gedekte activiteit?
  • Vanaf welk moment is een lid verzekerd?
  • Wat moet ingevuld worden op de ongevalsaangifte onder de rubrieken benaming van de club en polisnummer?
  • Hoe lang na het indienen van een ongevalsaangifte ontvangt men het antwoord van Arena?
  • Moeten de originele onkostennota ‘s opgestuurd worden of volstaan kopieën?
  • Eén van onze leden is 82 jaar en komt nog elke week met veel enthousiasme spelen. Blijvend letsel is volgens de polis verzekerd tot 75 jaar. Betekent dit dat de gebruikelijke sportongevallen zoals verstuikingen e.d., zonder blijvend letsel, bij voortduur ook na de leeftijd van 75 jaar gedekt zijn?
  • Wat met sportkampen?

Provinciale uitleendienst
Om de jeugdsportprojecten te ondersteunen en om de clubs de gelegenheid te geven te experimenteren met het jeugdmateriaal dat in de recente bijscholingen werd geïllustreerd heeft Badminton Vlaanderen geïnvesteerd in specifiek jeugdmateriaal. Het is de bedoeling dat clubs dit materiaal kunnen lenen en op deze manier zich kunnen overtuigen van de bruikbaarheid van het materiaal alvorens eventueel zelf over te gaan tot investeringen. Daarom beschikt iedere provincie over een provinciale uitleendienst.