Andere organisaties

Badminton in België is een geval apart. Zoals bij vele dingen in ons kleine landje is ook badminton onderhevig aan politieke invloeden en structuren. Zo hebben we de nationale liga, de Vlaamse en Waalse liga en dan nog eens de provinciale besturen. Dit alles voordat we dan uiteindelijk bij de clubs en hun leden aanbelanden.

Badminton Vlaanderen
Het overkoepelend orgaan van alle Vlaamse provincies is Badminton Vlaanderen. Zij verenigt alle Vlaamse provincies bij de Vlaamse overheid en bij onder andere Bloso inzake subsidies en andere Vlaamse aangelegenheden.

Badminton Vlaanderen heeft naast het bevorderen van de badmintonsport in het Vlaamse landsgedeelte ook nog een eigen topsportschool waar jonge talenten studeren kunnen combineren met een badmintoncarrière.

website: www.badmintonvlaanderen.be

De andere provinciale verenigingen zijn:
– provincie Antwerpen: PBA (Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen)
– provincie Limburg: Badminton Limburg
– provincie Oost-Vlaanderen: PBO (Provinciale Badmintonraad Oost-Vlaanderen)
– provincie West-Vlaanderen: WVBF (West-Vlaamse Badminton Federatie)

Ligue Francophone Belge de Badminton
De Waalse liga ofwel de LFBB (Ligue Francophone Belge de Badminton) kent geen provinciale afdelingen zoals deze in Vlaanderen zijn opgedeeld, maar afdelingen. Deze komen echter niet – zoals in Vlaanderen – overeen met hun respectievelijke provincies.

website: www.lfbb.be

Belgian Badminton Federation
De BBF (Belgian Badminton Federation) is de nationale organisatie die de twee belangrijkste Belgische federaties, zijnde Badminton Vlaanderen en de Ligue Francophone Belge de Badminton, verenigd. Samen zijn ze goed voor zo’n 30.000 aangesloten leden.

De BBF is verantwoordelijk voor alle nationale organisaties inzake badminton zoals de nationale competitie, nationale kampioenschappen, nationale reglementen, ranking, officials, …. Verder staat ze ook in voor de internationale contacten met de Europese en wereld federatie, respectievelijk de Badminton Europe Confederation (BEC) en de Badminton World Federation (BWF), waar de BBF van beide lid is.

website: www.belgian-badminton.be

Badminton Europe
Badminton Europe is het bestuursorgaan voor badminton in Europa. Het is één van de vijf continentale organen die werken onder de vlag van de Badminton World Federation. Het telt 52 aangesloten verenigingen en werd opgericht op 27 september 1967 in Frankfurt (Duitsland). Het huidige hoofdkwartier bevindt zich in Brøndby (Denemarken).

website: www.badmintoneurope.com

Badminton World Federation
De Badminton World Federation (BWF) is erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) als het bestuursorgaan op wereldvlak voor de badmintonsport. De BWF is gemachtigd door het IOC en de 180 leden om badminton wereldwijd te besturen. De focus van de BWF ligt bij het reguleren, bevorderen, managen en ontwikkelen van de sport wereldwijd. Het hoofdkwartier van de BWF ligt in Kuala Lumpur (Maleisië).

website: www.bwfbadminton.org